terça-feira, 30 de setembro de 2008

A Secretaría Xeral de Política Lingüística responde á pregunta do BNG sobre a toponimia en Cabanas

A Secretaría Xeral de Política Lingüística ven de emitir resposta á pregunta formulada polos deputados nacionalistas Bieito Lobeira e Fernando Blanco Parga a propósito da denuncia que fixemos dende Galiza Nova de Cabanas sobre o uso da toponimia ilegal nunha marquesiña de nova instalación que o ADIF colocou no apeadoiro municipal.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) lamenta profundamente que aínda no 2008, na instalación de novas infraestructuras de servizos aos pasaxeiros, sigan aparecendo desaxustes, se ben anecdóticos, no reflexo da realidade toponímica de Galicia; desexamos e pulamos porque estas anécdotas desaparezan definitivamente no curto prazo, conseguindo así unha plena normalidade ndo idioma galego na área do transporte ferroviario. A SXPL adoptará tres medidas concretas para conseguir que se restitúan as fórmulas toponímicas legais no apeadoiro ferroviario de Cabanas.

Primeiro, dirixirémonos ao Ministerio de Fomento, de quen depende a empresa pública ADIF, para: a) poñer no seu coñecemento estes feitos; b) informarlle sobre a esixencia legal de que as formas toponímicas legais, e que deben figurar nas marquesiñas, é a galega, e c) solicitarlle a substitución, na rotulación das marquesiñas do apeadoiro de Cabanas, das formas toponímicas deturpadas por aquelas formas legais en galego.

Segundo, dirixirémonos a ADIF, tanto á súa presidencia como ás Direccións Xerais de Planificación Estratéxica e á de Desenvolvemento da Infraestructura, para: a) poñer no seu coñecemento estes feitos; b) informarlle sobre a esixencia legal de que as formas toponímicas legais, e que deben figurar nas marquesiñas, é a galega, e c) solicitarlle que en diante, na súa estratexia empresarial e no deseño das súas infraestructuras, observen escrupulosamente o cumprimento da lei en materia de toponimia.

E terceiro, trasladaremos ao Consello das Linguas Oficiais e á Oficina das Linguas Oficiais, dependentes do goberno central e órganos de cooperación interadministrativa para a construcción dunha política lingüística de Estado, a demanda de cumprir no máis breve prazo a esixencia legal e, por tanto, a obriga de cumprimento ética- da Lei que establece a galega como a forma toponímica propia. Propoñéndolles, ademais, o establecemento dunha única base de datos normalizada e adaptada a esta Lei para todas as administracións do Estado.

A SXPL garántelle á súa señoría, ademais, un seguimento directo desta cuestión, na busca dunha restitución da normalidade lingüística no máis breve plazo, como é a nosa intención e principal anhelo.

Dende Galiza Nova de Cabanas valoramos positivamente esta nova, e agardamos que non quede só nunha declaración de intencións e se poida así restablecer a normalidade no menor espazo de tempo posíbel. Por contra, dende o Concello de Cabanas segue sen haber resposta ao tema.

Nenhum comentário: