quarta-feira, 23 de julho de 2008

Galiza Nova de Cabanas pregunta pola toponimia


Galiza Nova de Cabanas presentou onte no rexistro municipal un texto dirixido ao alcalde na que se preguntaba pola instalación da nova marquesiña que RENFE instalou no apeadoiro de Cabanas-Areal.

Nesa marquesiña de nova instalación, estase a empregar ilegalmente a toponimia en español, xa que tanto a Lei de Normalización Lingüística coma dous decretos aprobados posteriormente (pódese atopar máis información ao respecto clicando aquí) establecen que a a única forma legal da toponimia de Galiza é a galega.

Agardemos que o concello esixa ás autoridades competentes a reparación dese erro grave, asi como tamén que vele polo cumprimento da lei no ámbito toponímico

Nenhum comentário: