segunda-feira, 14 de julho de 2008

Galiza Nova pregunta polo estado dos parques infantís

Galiza Nova de Cabanas entregou hoxe no rexistro do Concello de Cabanas un escrito dirixido ao alcalde, o popular Germán Castrillón, no que se da conta do estado de abandono que sofren os distintos parques infantís do Concello.


Porén, dende Galiza Nova de Cabanas esíxese que se repare de inmediato os desperfectos, co fin de garantir a seguridade dos meniños que usan eses parques, así como tamén o establecemento de visitas periódicas de persoal laboral do concello, para velar pola limpeza e o bo estado das instalacións.

Nenhum comentário: