segunda-feira, 7 de abril de 2008

29 de abril, folga estudantil!


Galiza Nova de Cabanas quer apoia-la convocatoria de folga estudantil convocada polos Comités Abertos de Escola e Facultade (CAF) para o vindeiro 29 de abril.

Os CAF mobilizan unha vez máis ao estudantado galego polos seguintes motivos:

1. Porque a Consellaría de Educación ten intención de volver subi-las taxas para o vindeiro curso, o sétimo por riba do IPC, e mante-los recargos por sucesivas matrículas.

2. Porque as bolsas non están sendo efectivas nun acceso igualitario ao ensino superior.

3. Porque pagamos máis por menos e peores servizos.

4. Porque é mentira que estas subidas non se noten: en tan só 5 anos subiu máis de 120 euros.

5. Porque o Estado segue a ser quen fixa o incremento mínimo do IPC estatal.

6. Porque o financiamento das universidades ten que incrementarse con cargo a un PLANO DE FINANCIAMENTO e non aos prezos públicos.

Ante as continuas agresións que está a sufri-la nosa Universidade como servizo público, o mecanismo máis efectivo para para-las consecuencias máis nocivas da creación do Espazo Europeo de Educación Superior son: a conxelación das taxas de matrícula, que os posgraos teñan o mesmo prezo que os graos e a garantía dun financiamento público suficiente para as universidades galegas.

Nenhum comentário: