sexta-feira, 18 de abril de 2008

GZCrea 2008

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade convida a tódalas mozas e mozos de Galiza a participar no GZcrea, un certame orientado a novos creadores, que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, moda, música, relato, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, cartaces, videoclips, composicións para banda de música e deseño de xoias.

Poden participar os mozos e mozas galegos/as ou residentes en Galiza, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no 2008. Non poden participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio na mesma especialidade no anterior certame.

Podedes atopar máis información dende aquí

Nenhum comentário: