sexta-feira, 28 de março de 2008

Apróbase por unanimidade a moción de transporte presentada por Galiza Nova en Cabanas

No pleno ordinario celebrado o pasado mércores 26 de marzo no concello de Cabanas, aprobouse por unanimidade dos grupos a moción de transporte presentada por Galiza Nova.

En dita moción pedíanse acadar os seguintes acordos:

1.-Solicitar da Xunta de Galiza que inste ao goberno do Estado ao estabelecemento do servizo ferroviario de proximidade en Galiza, nomeadamente no Eixo Atlántico, e a súa posterior transferencia a esta comunidade.

2.-Instar á Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte a que revisen as concesións das liñas que afectan ao noso concello para a que se aumenten as seguintes frecuencias:

Soaserra - A Coruña (Arriva), con dous servizos de luns a venres (8.30h e 17.00h), un os sábados (17.00h) e un os domingos (20.10h) de ida e dous servizos de luns a sábado (13.30h e 18.00h) e un o domingo (14.00h) de volta

Soaserra – Salto – Regoela – Ferrol (Autos Capela) con cinco servizos de luns a venres (7.30h, 9.45h, 12.15h, 15.40h e19.30h), catro os sábados (7.30h, 12.15h, 15.40h e 19.30h) e ningún os domingos de ida e con catro servizos de luns a sábado (11.30h, 14.30h, 18.30h e 20.30h) e ningún os domingos de volta.

Laraxe – Ferrol (Arriva) con cinco servizos de luns a venres (7.15h, 7.40h, 12.20h, 16.20h e 20.20h) e catro os sábados e domingos (7.40h, 12.20h, 16.20h e 20.20h)

Laraxe – A Coruña (Arriva) con seis servizos de luns a venres (9.20h, 13.20h, 14.40h, 17.20h, 22.05h e 22.45h), cinco os sábados (9.20h, 13.20h, 17.20h, 22.05h e 22.45h) e catro os domingos (13.20h, 17.20h, 22.05h e 22.45h)

Cabanas (Areal) – Ferrol (RENFE) con tres servizos de luns a venres (7.28h, 15.37h e 21.26h) e tres os sábados e domingos (11.52h, 15.37h e 21.26h)

Cabanas (Areal) – A Coruña (RENFE) con tres servizos de luns a venres (7.17h, 14.51h e 20.41h) e tres os sábados e domingos (10.15h, 14.51h e 20.41h)

3.-Instar á Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte a que se rebaixe o prezo dos billetes tanto do transporte ferroviario coma no de transporte por estrada nos traxectos con orixe ou destino ao noso concello.

4. -Instar á Consellaría de Política Territorial Obras Públicas e Transporte á potenciación da intermodalidade entre o transporte colectivo por estrada e o transporte ferroviario, conectando as estacións e os apeadeiros ferroviarios coas liñas de autobuses.

Nenhum comentário: