sábado, 29 de março de 2008

Naturalmente Galiza

Naturalmente Galiza é un programa ambiental de saídas de fin de semana que inclúe itinerarios de sendeirismo de dificultade media, roteiros en kaiak e en bicicleta, actividades multiaventura e de interpretación do noso patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico. O obxectivo é fomentar o coidado do ambiente e gozar da paisaxe e do contacto coa natureza.

Destinatarios

Programa dirixido a persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos

Número de prazas

22 persoas por grupo cada fin de semana, agás na Ruta do Ouro, na que serán só 16 os participantes

Cota de inscrición

30 euros, agás para os/as pouidores/as do carné xove ou carné máis, que obterán un 25% de desconto

Os prezos inclúen aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple, actividades con monitor-guía, seguros de accidentes e de responsabilidade civil. Non inclúen o desprazamento até o punto de partida e o lugar onde se desenvolve a actividade

Inscricións

As preinscricións poderanse efectuar persoalmente na Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade ou chamando aos teléfonos 981.545.702, 981.545.937 ou 981.544.869.

Documentación necesaria

- Fotocopia do Documento de Identidade

- Xustificante do pagamento

- Fotocopia do carné xove/máis, se procede

Máis información sobre as rutas

En formato pdf, para descargar

En formato web, para visualizar en liña

Nenhum comentário: