terça-feira, 20 de maio de 2008

II concurso de fotografía IGBT Aturuxo

Neste concurso poderán concorrer tódalas persoas nadas ou residentes en Galiza e que sexan maiores de 16 anos en data 31 de decembro de 2008.

O tema será Existo, por que non me ves? Muller, lésbica, visíbel. Cada autor/a poderá concursar cunha soa obra de fundamento fotográfico realizada en calquera tipo de técnica e soporte. As medidas non superarán os 80x80 cm.

Na primeira fase do concurso, o xurado seleccionará as fotografías sobre a documentación achegada.

O prazo é até as 13.00 h do 2 luns de xuño, e entragarase unha fotocopia do carné de identidade, declaraciíon de residencia (só no caso de que no D.I. figure un lugar de nacemento/enderezo fóra de Galiza), enderezo postal, correo electrónico e teléfono(s) de contacto, nome artístico ou pseudónimo co que desexa figurar nos elementos sinalécticos, unha reproduccuón da obra que se presenta nun CD indicando a posición, ficha técnica completa da obra (título, data, técnica, medidas), texto explicativo da peza seleccionada,valoración económica da obra a efectos de seguro no seguinte enderezo:

Centro Quérote (Concurso Igtb Aturuxo)

Casa da Xuventude

Praza do Matadoiro s/n

15703, Santiago de Compostela

Nenhum comentário: