quinta-feira, 1 de maio de 2008

1º de maio. Día Internacional da Clase Traballadora

Un ano máis conmemoramos o 1º de maio, día do internacionalismo proletario. Unha data máis que importante na que recordamos as loitas de moitas e moitos traballadores en todo o mundo e tamén en Galiza por unhas condicións laborais dignas e na que tamén ollamos a situación na que nos atopamos actualmente.

Neste período estamos a asistir a unha das maiores crises económicas do sistema que está asfiiando a milleiros de pobos do mundo e que está a ter xa as súas consecuencias tamén no noso país.

Dende hai tempo en Galiza padecemos os salarios e as prestacións sociaais máis baixas de todo o Estado Esapñol, unahs condicións de traballo cada vez máis precarias e a carestía da vida vai en aumento. Esta situación especialmente negativa aín´da é máis dura entre as mozas e mozos galegos. Na Galiza seguimos tendo que falar a emigración de mozas e mozos na busca dunhas condicións laborais dignas, seguimos a padecer uns índices de paro, temporalidade e precariedade laboral alarmantes que se están a agravar coa situación económica actual. Así mesmo, continuamos sen visualizar un cambio de rumbo claro por parte da Consellaría de Emprego con propostas acaídas para mellorar as condicións de traballo das galegas e galegos esquecéndose dos indicadores que evidencian que a situación non é positiva e que pode empeorar moito máis.

Agora coa pantasma da crise como consecuencia dun modelo económico baseado no incremento dos beneficios dunhs poucos a costa das e dos traballadores, fortemente especulativo (burbulla inmobiliaria, expansión do sector servizos, ... ) preténdeseos aplicar inda máis "flexibilidade" ou precariedade laboral e aínda máis "contención salariall", ou o que é o mesmo: ningunha mellora ou incremento salarial.

Por todo isto, dende Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, defendemos unhas condicións laborais dignas para as mozas e mozos e para a clase traballadora no seu conxunto e cremos que debe haber unha reorientación tanto nas políticas económicas do goberno do Estado Español como nas que aplica a Consellaría de traballo en Galiza.

Neste sentido, dende Galiza Nova estamos dispostos a ofrecer alternativas a esta situación para que as mozas e mozos galegos melloremos as nosas condicións de traballo, e para isto precisamos tamén da túa axuda. Por todo isto, animámoste a que te sumes a nós. Porunhas condicións laborais dignas para a mocidade galega

Nenhum comentário: